Семінари

Наші семінари

Проводяться регулярні семінари присвячені останнім дослідженням та ідеям у просторі блокчейн. Слідкуйте за новинами, щоб знати розклад семінарів.

Освіта


Дисципліна “ Blockchain: Основи та приклади застосування” є навчальною дисципліною вільного вибору (вільний майнор) за спеціальністю “ Кібер-безпека ”. Вона викладається у п’ятому  семестрі бакалаврату в обсязі 150 год.(5 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 32 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 86 год, консультації – 4 год. У курсі передбачено два змістових модулі та одна модульна контрольна робота. Завершується дисципліна заліком.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні концепції, принципи функціонування та застосування блокчейн технологій.

Метою навчальної дисципліни  є засвоєння теоретичних основ використання блокчейн технологій, основи криптовалют та смартконтрактів.

Головне завдання курсу – освоєння принципів застосування криптографічних методів у блокчейн технологіях; знання основних принципів криптовалют; основні обмеження та ризики створення та використання криптовалют; ознайомлення з методологічними основами розробки та функціонування блокчейн платформ.

Робоча програма навчальної дисципліни: https://blockchain.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/РПНД_BlockChain_Шматко.doc


Дисципліна «Децентролізовані застосунки» є навчальною дисципліною з циклу професійної підготовки вільного вибору (Мейджор “Інтелектуальні системи і блокчейн технології”) за спеціальністю “ Кібербезпека ”. Вона викладається у першому семестрі магістратури в обсязі 150 год.(5 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 12 год., лабораторні – 28 год., самостійна робота – 106 год., консультації – 4 год. У курсі передбачено два змістових модулі та одна модульна контрольна робота. Завершується дисципліна екзаменом.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні концепції, принципи функціонування, розробки та застосування до комплексних децентралізованих застосувань (Dapps).

Метою навчальної  дисципліни є засвоєння теоретичних  основ  та отримання практичних навичок з проектування, розробки, розгортання децентралізованих застосувань (Dapps).

Головне завдання курсу – освоєння принципів розробки, кодування, розгортання і виконання комплексних децентралізованих додатків (Dapps), які надають кожному доступ до функцій і послуг blockchain. Ознайомлення з застосуванням Truffle IDE, смарт-контрактів, веб-клієнтів і клієнтів MetaMask. Знайомство з архітектурою Dapp: інтерфейс клієнтського інтерфейсу, заснований на blockchain і смарт-контрактах.

Робоча програма навчальної дисципліни: https://blockchain.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/РПНД_DApps_Шматко.doc


Дисципліна “ Валюта, криптовалюта і блокчейн технології” є навчальною дисципліною вільного вибору (вільний майнор) за спеціальністю “ Кібербезпека ”. Вона викладається у другому семестрі магістратури в обсязі 150 год.(5 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 32 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 86 год., консультації – 4 год. У курсі передбачено два змістових модулі та одна модульна контрольна робота. Завершується дисципліна заліком.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні концепції, принципи функціонування та застосування валюти, криптовалюта та  блокчейн технологій.

Метою дисципліни є засвоєння теоретичних основ використання криптовалюти, блокчейн технологій та смартконтрактів.

Головне завдання курсу – освоєння принципів застосування криптографічних методів у блокчейн технологіях; знання основних принципів криптовалют; основні обмеження та ризики створення та використання криптовалют; ознайомлення з методологічними основами розробки та функціонування блокчейн платформ.

Робоча програма навчальної дисципліни: https://blockchain.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/РПНД_Криптовалюта.doc


Дисципліна “Основи Смарт-контрактів” є навчальною дисципліною вільного вибору (вільний майнор) за спеціальністю “ Кібербезпека ”. Вона викладається другому  семестрі магістратури в обсязі 150 год.(5 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 32 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 86 год., консультації – 4 год. У курсі передбачено два змістових модулі та одна модульна контрольна робота. Завершується дисципліна заліком.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні концепції, принципи функціонування, розробки та застосування смарт-контрактів, інтелектуального обчислювального елементу блокчейн технологій.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних  основ  та отримання практичних навичок з розробки, розгортання та виконання смарт-контрактів.

Головне завдання курсу – освоєння принципів розробки, кодування, розгортання і виконання розумних (смарт) контрактів – обчислювального елементу технології blockchain. Інтелектуальні контракти дозволяють реалізовувати визначені користувачем операції довільної складності, які неможливі через прості протоколи криптовалют. Вони дозволяють користувачам реалізовувати умови, правила та політику доменних додатків. Інтелектуальні контракти – це потужна функція, яка при правильній розробці та кодуванні може призвести до автономних, ефективних і прозорих систем.

Робоча програма навчальної дисципліни: https://blockchain.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/РПНД_ОсновиСмартКонтрактів_Шматко.doc


Відео курс

Безкоштовний відео курс з основ блокчейн технологій і децентралізованих систем, відкритий для громадськості. Курс присвячений децентралізованими технологіям, які стали широко популярні завдяки поширенню криптовалют. Курс самодостатній. https://www.youtube.com/watch?v=WBf8FZjPPqw&list=PLhZQuknA7yUBt82ow8rEfw_G8tNZjt3qB